GYMBEAM S.R.O.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2023. 06. 25. napjától

A GymBeam s.r.o. által üzemeltetett webáruház az Európai Unió területén forgalomba hozott termékeket értékesít, kizárólag elektronikus úton, a www.gymbeam.hu weboldalon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik minden olyan szolgáltatásra és adás-vételi szerződésre, mely a fent megjelölt weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A GymBeam s.r.o. kijelenti, hogy Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő internetes kereskedelemhez szükséges, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A www.gymbeam.hu weboldalon keresztül történő megrendeléssel, online adásvételi szerződés jön létre a Gymbeam s.r.o. mint Vállalkozás (továbbiakban: Vállalkozás) és a megrendelést leadó személy, mint Fogyasztó (továbbiakban: Fogyasztó) között.

A Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalon keresztül szerződést – természetes személy esetén – a legalább a 14. életévét betöltött személy. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Fogyasztó (a továbbiakban: Korlátozottan cselekvőképes kiskorú) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:12. §-a az irányadó. 

A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a weboldalon keresztül szerződést kötni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Vállalkozás a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Fogyasztóval, vagy annak törvényes képviselőjével szemben érvényesíteni.

A Vállalkozás fenntartja szerzői jogát a weboldal, annak bármely részlete és az ott megjelenő tartalmak vonatkozásában. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül: a weboldalra való hivatkozás, vagy megosztása kizárólag egy oldal teljes egészére terjedhet ki. A Fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gymbeam.hu weboldalon található Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. szabályozza.

A Webáruházban a vásárlás távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A Webáruházban történő vásárlás a Fogyasztó általi rendelés leadással lehetséges.

A Vállalkozás adatai:

Vállalkozás neve: GymBeam s.r.o.

Székhelye: Rastislavova 93 040 01 Košice, Szlovákia

Elérhetősége: GymBeam Store 1133 Budapest, Váci út 80. Promenade Gardens Irodaház

A Vállalkozás elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Egyéb elérhetőségi adatok: https://gymbeam.hu, +36 80 206 006

Adószáma: SK2023380447

Cégjegyzékszám/IČO: 46 440 224

Regisztrálva a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi nyilvántartása által

Nyilvántartó Bíróság: Kereskedelmi nyilvántartás (OR) Kassai I. Kerületi Bíróság Cégjegyzékében 35719/V. jegyzék alatt

Vezető tisztségviselő: Dalibor Cicman ügyvezető

Bankszámlaszáma: CITI Bank 10800007-40000000-15246006

IBAN: HU79-10800007-40000000-15246006

SWIFT/BIC: CITIHUHX

A tárhelyVállalkozás adatai: VSHosting s.r.o. (CZ-Sodomkova 1579/5 102 00 Prága 15; [email protected])

Kérjük céges Fogyasztóinktól, hogy a megrendelés során szíveskedjenek a pontos nevet, címet és adószámot megadni. Egyéni vállalkozó vásárlása esetén kérjük vállalkozói engedélye számát feltüntetni.

Az Általános Szerződési Feltételeket vásárlás előtt feltétlenül tanulmányozza át! Az ÁSZF bármikor hozzáférhető és megnyitható a Webáruház oldalának alján található „Általános szerződési feltételek” menüsorában, továbbá kérésére kollégáink is eljuttatják az ön címére e-mailben.

 1. MEGRENDELÉS
 1. Ha Ön egy terméket meg kíván vásárolni, akkor a kiválasztott terméket helyezze a kosárba a termék alatt feltüntetett gombra kattintva, vagy érdeklődjön telefonon munkatársainknál.
 1. A megrendelni kívánt áru(k)nak a Fogyasztó egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek, valamint nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. A termék „kosárba helyezésével” a Fogyasztó a termék utáni érdeklődését, a rendelés jóváhagyásával vételi szándékát jelzi a Vállalkozás felé.
 1. A Fogyasztó a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére. 

A Fogyasztónak adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomása előtt van lehetősége. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Fogyasztó által a rendelés során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, többletköltségért, egyéb problémákért és hibákért.

A Fogyasztó, rendeléskor köteles elfogadni az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót nem kívánja elfogadni úgy a vásárlás nem zárul le és az elektronikus szerződéskötés sem valósul meg. Az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Fogyasztó kijelenti azt is, hogy az ÁSZF-et megismerte, az abban foglaltakat pedig kifejezetten elfogadja. A Fogyasztó és a Vállalkozás között létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar. A Vállalkozás a szerződést nem iktatja és nem látja el iktatószámmal.

 1. Azt követően, hogy a Fogyasztó kiválasztotta a terméket, a virtuális kosárban elhelyezte, majd jóváhagyta a rendelést, a Webáruház 48 órán belül köteles a vásárlás során megadott e-mail címen vagy telefonon visszaigazolni azt, hogy a Webáruház rögzítette Fogyasztó megrendelését, amely a Fogyasztó által közölt vételi ajánlatnak minősül. A visszaigazolás hiányában a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Abban az esetben, ha a Vállalkozás a Fogyasztó megrendelését az abban foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül stb.) teljesíti, akkor a Vállalkozás a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Fogyasztónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms és email útján közölni Fogyasztóval.

4.1. A Webáruház részéről történő automatikus visszaigazolás csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van.

4.2. Úgyszintén nem minősül a megrendelés megerősítésének a Vállalkozás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Fogyasztót pl. ideiglenes készlethiányról, vagy a 3.3. pontban foglaltakról értesíti.

4.3. A terméket azt követően tekintjük megrendeltnek, hogy a Webáruház a megrendelés során megadott e-mail címen vagy telefonon tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Fogyasztó által a Webáruház részére közölt vételi ajánlatot a Webáruház elfogadta, a rendelést előkészítette szállításra.

4.4. Felhívjuk a Fogyasztó figyelmét, hogy a Webáruház minden véglegesített megrendelést külön megrendelésként kezel. Amennyiben a Fogyasztó a leadott és visszaigazolt megrendelését újabb termékekkel szeretné bővíteni, úgy haladéktalanul, de legkésőbb a csomagnak a futárszolgálat részére történő átadását megelőzően lépjen kapcsolatba a Webáruházzal és megrendelés módosítása céljából.

 1. AZ ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, LÉTREJÖTTE
 1. Amennyiben a Fogyasztóhoz kizárólag a megrendelése megérkezésére vonatkozó visszaigazolást küldte meg a Vállalkozás, a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.
 1. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás a Fogyasztó által a megrendeléssel a Vállalkozás irányába közölt vételi ajánlatát e-mail, telefax vagy egyéb távközlési eszköz útján elfogadja, visszaigazolja. A szerződés létrejöttével a Fogyasztó egyúttal a Webáruház ÁSZF-ében található rendelkezéseket is elfogadja. A Felek között a szerződés határozott időre jön létre, amely a megrendelt termék Fogyasztó általi átvételével egyidejűleg megszűnik.
 1. ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK, ELADÁSI ÁRAK
 1. A Webáruházban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Fogyasztó a konkrét árucikk információs oldalán a képre vagy a termék nevére kattintva ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Vállalkozás nem tartozik felelősséggel. Az árucikkek információs oldalán feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A Vállalkozás nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A Webáruházban feltüntetett készletinformációk tájékoztató jellegűek és a raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek a Webáruházban annak ellenére szerepelnek „raktáron” megjelöléssel, hogy az ténylegesen a Webáruházban nincs készleten. A fenti tévedésekért a Vállalkozás felelősséget nem vállal és a hiba felismerét követően a Vállalkozás vállalja, hogy a tényleges elérhetőségről tájékoztatja a Fogyasztót. Az áruk használatára vonatkozó utasításokat, továbbá az áru részletes tulajdonságait a megvásárolt áruhoz mellékelésre kerülő használati utasítás vagy termékleírás tartalmazza. A Vállalkozás az általa forgalmazott termékekhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót vagy termékleírást csatol. Amennyiben a Fogyasztó véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót vagy termékleírást a termékkel együtt, és ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt jelezi az ügyfélszolgálat felé, Vállalkozás azt haladéktalanul pótolja.
 1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, ÁFA összegével növelt bruttó ár, amely forintban (HUF) értendő. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás, valamint a csomagolás költségeit. A feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Vállalkozás teljeskörűen tájékoztatja a Fogyasztókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A kiválasztott termék árát, valamint a szállítási és csomagolási költségeket a Vállalkozás részletes árajánlatában közli a Fogyasztóval. A Webáruházban szereplő termékek vételára megváltoztatásának jogát a Vállalkozás fenntartja, ugyanakkor ezen jog Webáruház által történt a Fogyasztó vételi ajánlatára vonatkozó visszaigazolását követően alapján már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 1. Amennyiben a termék mellett hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre –, a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben Vállalkozás haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.
 1. A Vállalkozás nem köteles teljesíteni kereskedelmi mennyiség kiszolgálását.
 1. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalkozás a termék Fogyasztó általi átvételéig jogosult a szerződéstől elállni, különösen akkor, ha a terméket a Vállalkozás partnerei nem biztosítják a Vállalkozásnak. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Vállalkozás jogosult a termékkel megegyező tulajdonságú helyettesítő terméket a Fogyasztó részére felajánlani, értékkülönbözet megtérítése mellett. A Vállalkozás a jelen pontban foglalt elálláskor, a Fogyasztó által fizetett vételárat banki úton visszatéríti a Fogyasztónak. A Fogyasztó elfogadja, hogy a Vállalkozás a jelen pont szerinti elállását nem köteles indokolni. A Vállalkozás elállási joga arra tekintettel került megállapításra, hogy a Fogyasztónak jogszabály elállási jogot biztosít.
 1. FIZETÉS
 1. A Fogyasztó által a megrendelés során küldött vételi ajánlat Vállalkozó általi írásbeli elfogadásával a Fogyasztó szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá fizetési kötelezettsége keletkezik.

A Vállalkozás által küldött vételi ajánlatot elfogadó visszaigazolás egyértelműen megfogalmazva tartalmazza azt a tájékoztatást, hogy a Fogyasztó vételi ajánlatának Vállalkozás általi elfogadása, mint szerződéses nyilatkozat megtétele a Vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 1. Fogyasztó az általa megrendelt termék vételárát, az általa választott szállítási módhoz rendelt szállíási díjat és egyéb, a Vállalkozás által meghatározott díjat a választott fizetési mód szerint online bankkártyás fizetéssel, a számlán szereplő bankszámlára történő banki átutalás útján vagy a GymBeam Storeban utánvéttel (készpénzzel, vagy bankkártyával) fizeti meg. A Fogyasztó elismeri, hogy a megrendelt termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a termék kiszállítására a vételárnak a Vállalkozás bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Vállalkozás számlát a Fogyasztó által fizetett vételárról és az általa választott szállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). Számlát a Vállalkozás a Fogyasztó által megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen küldi meg, elektronikus úton. A Fogyasztó elfogadja, hogy a Vállalkozás elektronikus számlázást alkalmaz. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa megrendelt termék tulajdonjogát a Vállalkozás a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja és a termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Fogyasztóra, míg a termékkel kapcsolatos kárveszély az átvétellel száll át a Fogyasztóra.
 1. Amennyiben az áru a kézbesítés időpontjában ránézésre is azonnal megállapíthatóan sérült, a Fogyasztó köteles ezen észrevételét az átvételkor haladéktalanul jelezni, illetve jogosult az átvételt megtagadni. E kötelezettség elmulasztása esetén a Fogyasztó később nem hivatkozhat az áru ilyen hibájára.
 1. SZÁLLÍTÁS
 1. A Vállalkozás a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy sms-ben közli a Fogyasztóval. A megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek a Vállalkozáshoz. Abban az esetben, ha a megrendelt termék a megrendelés leadásának időpontjában nincs készleten, arról késedelem nélkül értesíti a Fogyasztót. A megrendelt áru(k) házhoz szállítására a Felek által előre egyeztetett határidőn belül, időpontban és helyszínen kerül sor. A Felek a Ptk. 6:220. § (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a megvásárolt termék kiszállítási határideje visszaigazolás során rögzített mindenkori határidő, amely 30 napnál hosszabb is lehet.
 1. A szállítás módja:
 • GLS futárszolgálattal, amely 1 munkanapon belül szállít a rendelést követően. (16:30-ig leadott rendelések esetén)
 • Express One futárszolgálattal, amely 1 munkanapon belül szállít a rendelést követően. (18h-ig leadott rendelések esetén)
 • SameDay futárszolgálattal, amely 1 munkanapon belül szállít a rendelést követően. (16:30-ig leadott rendelések esetén)
 • A GymBeam Store üzletben a megrendelt termék Budapesten is átvehető 1 munkanapon belül a rendelést követően (munkanapokon 21:30h-ig leadott rendelések esetén).
 • FIGYELEM! Az Express One futárcég az online vásárlások megnövekedett számai miatt rohamosan bővül. Emiatt előfordulhat, hogy egyes esetekben a kártyás fizetés nem lehetséges a futárnál, mivel az Express One nem tud olyan gyors ütemben kártyás terminált biztosítani minden új futárnak. Kérjük ennek figyelembevételét a vásárlás során. Köszönjük a megértést!

  1. A házhoz szállítás díjköteles, amelyet a Fogyasztó köteles megfizetni. Az aktuális szállítási díjakat a Vállalkozás a visszaigazoló e-mailben közli a Fogyasztóval. A várható szállítási díjakról a Fogyasztó tájékoztató jelleggel a Webáruház elérhetőségein tájékozódhat.

  Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól. A futárszolgálattal történő kiszállítási költségekkel előfordulhat, hogy a gazdaságosabb szállítás miatt (pl: több termék együttes megrendelése) a szállítási költségek csökkennek.

  A kiszállított csomag a Fogyasztó által megrendelt terméket tartalmazza a jogszabály által megkövetelt jótállási iratokkal együtt. Abban az esetben, amikor azt a hatályos jogszabályok kötelezően előírják, a csomag tartalmazza a magyar nyelvű használati útmutatót is. A csomag kiszállításával egyidejűleg átadásra kerül a megrendelt termékről a Fogyasztó által a rendelés során megadott névre kiállított számla.

  1. A futár a megrendelt csomagot telefonon egyeztetett időben és feltételek szerint juttatja el a címzett részére. Amennyiben a címzett nem található a megadott címen a futár a megadott címen értesítést hagy, ezért kérjük, hogy lehetőleg olyan címet adjon meg, ahol át is tudja venni a küldeményt, ez lehet a munkahelye is. Ha az átvevő személye a címzettől eltérő személy kérjük azt a megrendeléskor – az átvételre vonatkozó egyéb információ mellett – a megjegyzésben feltüntetni. A futár a megrendelt csomagot munkaidőben szállítja ki a címzett részére. Amennyiben nincs lehetősége a megrendelt csomagot munkaidőben átvenni, kérjük az átvétel helyének válassza a Csomagpontot.

   

  1. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS (LÁSD MÉG: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET)

   

  1. Elállási / felmondási jog gyakorlásának határideje

   

  1.1. A Fogyasztó – vagyis a Ptk. 8:1. § (1) 3. pont értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján:

  1. a) a termék átvételének napjától,
  2. b) több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,
  3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,
  4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától -

  1. e) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától -

  - számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

   

  1.2. A Fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja, és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

   

  1.3. Az elállási / felmondási jog a Webáruházon keresztül értékesített termékre vonatkozik.

   

  1. Elállási / felmondási jog gyakorlásának módja

   

  2.1. A Fogyasztó az elállási / felmondási jogát a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az elállásra / felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

   

  2.2. Az elállási / felmondási nyilatkozatot a Fogyasztó személyesen teszi meg, vagy az alábbi úton juttathatja el a Vállalkozás részére:

   

  Postacím: GymBeam Store 1133 Budapest, Váci út 80. Promenade Gardens Irodaház

  E-mail: [email protected]

   

  2.3. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási / felmondási jog gyakorlását, ha a Fogyasztó az elállási / felmondási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi (postára adja).

   

  2.4. A Fogyasztó elállási / felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja különösen, de nem kizárólagosan:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

   

  2.5. Amennyiben a szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó elállási / felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

   

  2.6. Az elállási / felmondási jog gyakorlása során a Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Fogyasztó részéről (Ptk. 1:5. §)

   

  1. A Felek kötelezettségei elállás / felmondás esetén

   

  3.1. A Vállalkozás kötelezettségei

   

  1. a) A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (ideértve a Fogyasztó által megfizetett legolcsóbb kiszállítási mód díját is kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a Fogyasztó nem élt az elállási jogával). A Vállalkozás az elállással érintett árucikk ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. A Vállalkozás utánvéttel visszajuttatott termékeket nem vesz át és ilyen módon a termékek összegét sem téríti meg.

  Ha a Fogyasztó az elállással érintett termék kiszállítása során kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket (pl. expressz szállítási mód költségei).

   

  1. b) A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó részére személyesen vagy a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra téríti vissza. A Vállalkozás nem vállal felelősséget a Fogyasztó által megadott adatok (pl. bankszámlaszám) pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

   

  1. c) A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

   

  3.2. A Fogyasztó kötelezettségei

   

  1. a) A Fogyasztó elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás a Fogyasztó elállását követő tájékoztatás során vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A visszaküldött vagy személyesen átadott terméket Vállalkozás a termékeket bontott csomagolással – a termék sértetlen állapotában hagyása mellett –, illetve bontatlan csomagolással veszi át.

   

  A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

   

  1.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   

  2.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, a jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   

  3.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

  4.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  5.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  6.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  7.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  8.) - a Fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatások vagy termékek kivételével - olyan Vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  9.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  10.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  11.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  12.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  13.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

   

  14.) A Fogyasztó a terméket személyesen átadás, fuvarozás útján, postai küldeményként, vagy futárszolgálattal küldheti vissza. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket (pl. expressz szállítási mód költségei).

  1. c) A vásárolt termék sérülésmentes, sértetlen vagy bontott csomagolásban történő visszajuttatásának közvetlen költségeit a Fogyasztó köteles viselni (ideértve az az esetet is, ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel). A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Amennyiben a vásárolt termék sérülten, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkent állapotban érkezik vissza a Vállalkozáshoz, úgy a Felek egyeztetést kezdeményeznek a sérülésből vagy a használatból eredő értékcsökkenés megállapítása tárgyában, szükség esetén független szakértő bevonása útján. Ez esetben a Vállalkozás a termék igazolt módon megállapított csökkentett árát fizeti vissza a Fogyasztó részére.

  Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék a Vállalkozásnak fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozó nem vállalja a vételár visszatérítését.

  1. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

  A Vállalkozás a jótállási és szavatossági igények érvényesítése során a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint jár el.

  1. Jótállás

  1.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

  1.2. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  1.3. Minden értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással.

   

  1.3. A Vállalkozás által értékesített termékek esetében a Fogyasztó a szállításkor minden olyan termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap. A jótállási jegyen feltüntetésre kerül:

  1. a) a Vállalkozás nevet, címet,
  2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése és típusa, valamint - ha van - gyártási száma,
  3. c) a gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a Vállalkozással,
  4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja,
  5. e) a Fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei, továbbá
  6. f) az arról szóló tájékoztatás, hogy Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
  7. g) a Vállalkozás bélyegzőlenyomata és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírása, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírása, valamint
  8. h) a fogyasztási cikk Fogyasztó által fizetett vételára.

  1.4. A Fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  1.5. A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év:

  • a 10.000.- Ft összeget elérő, de 100.000.- Ft összeget meg nem haladó vételár esetén 1 év,
  • a 100.000.- Ft összeget meghaladó, de 250.000.- Ft összeget meg nem haladó vételár esetén 2 év,
  • a 250.000.- Ft összeget meghaladó vételár esetén 3 év.

  A jótállási idő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

  Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 14 napon belül visszaküldeni.

  1.6 Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a cikk árának visszautalását nyolc napon belü. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 14 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

  1.7. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény a Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikk árának harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszautalni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

  1.8. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Fogyasztó jelezheti az [email protected] email címen.

  1.9. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

  1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
  3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  4. elemi kár, természeti csapás okozta.

  1.10. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 7.2. és a 7.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  1. Kellékszavatosság

  2.1. A Fogyasztó hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  2.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó - választása szerint -:

  1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  2.3. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

  2.4. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó már nem érvényesítheti.

  2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

  3.1. A termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – a 7.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  3.2. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  3.3. A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Fogyasztónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  3.4 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Fogyasztó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  3.5. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 7.2. és a 7.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  1. PANASZKEZELÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS
  1. A Fogyasztó kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz:

  Személyesen: a Vállalkozás ügyfélszolgálatán

  Írásban: a Vállalkozás postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

  Telefonon: a rögzített telefonszámok valamelyikén

  E-mailben: az [email protected] e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

  A panaszkezelés során a Vállalkozás a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

  Fogyasztóvédelmi hatóság: A Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

  Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: Fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

  Budapesti Békéltető Testület

  Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

  Tel: +36 (1) 488 21 31

  Bírósági eljárás: A Fogyasztó jogosult a Fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. 

  Európai Unió Online Vitarendezési Platformja: Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

  Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a Fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló Fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A Vállalkozás biztosítja, hogy sem a szerződéskötés során, sem pedig a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz biztosított telefonos ügyintézés során a Fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli.
  1. A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a Vállalkozásnál nem áll rendelkezésre a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.
  1. A Vállalkozás által működtetett Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.
  1. Amennyiben a Fogyasztó a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
  1. A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2023. 06. 25. A Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a Vállalkozás az új szerződési feltételeket közzéteszi a Webáruházon, és a Webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti
  1. A Vállalkozás a Webáruházon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.

  További kérdése esettén keresse munkatársainkat.

  1. számú melléklet: ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

  2. számú melléklet ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA